Wyświetlenie atrybutów żądania podpisania certyfikatu X509

Do wyświetlenia atrybutów żądania podpisania certyfikatu można użyć następującej komendy:

gdzie

cert.csr – plik z żądaniem podpisania certyfikatu.

Napisano w Administracja, Bezpieczeństwo