Wyliczanie hash-a certyfikatu x509 dla potrzeb infrastruktury GSI

W infrastrukturze GSI (Grid Security Infrastructure) ścieżka i nazwa pliku z certyfikatem CA musi odpowiadać wzorcowi:

gdzie <hash> to hash wyliczony z nazwy DN danego CA.

Do wyliczenia (czy też weryfikacji) wartości <hash> można użyć następującego polecenia:

gdzie <path_to_ca_file> to ścieżka do pliku z certyfikatem CA dla którego ma zostać wyliczoy hash.

Napisano w Administracja, Bezpieczeństwo