Problem polskich liter i KeePass 2

KeePass to świetny program do zarządzania hasłami. Okazuje się jednak, że po jego zainstalowaniu w systemie Windows pojawia się problem z wpisywaniem z klawiatury polskiej litery “ą”.

Problem wynika z tego, że KeePass domyślnie przechwytuje sekwencję klawiszy odpowiadającą wprowadzeniu polskiej litery “ą”. W celu wyłączenia lub zmienienia przechwytywanej sekwencji należy w programie KeePass z menu wybrać opcję Tools –> Options…, pojawi się okienko konfiguracyjne otwarte na zakładce Security (lub podobne, bo otwarte np. na innej zakładce):

kee_pass_01

Zmieniamy aktywną zakładkę na Integration, i umieszczamy kursor w polu oznaczonym jako Global auto-type (patrz oznaczenia na poniższym zrzucie):

 

kee_pass_02

Gdy kursor jest już w polu Global auto-type, to można zmienić lub usunąć definiowaną przez to pole, przechwytywaną sekwencję znaków. Po rozsądnej zmianie (czyli nie na jakiś układ odpowiadający np. innej polskiej literze) lub po całkowitym usunięciu tej sekwencji, polska litera “ą” powinna znowu być poprawnie obsługiwana przez system.

W celu całkowitego usunięcia przechwytywanej sekwencji znaków, można użyć klawisza “backspace”. Okienko dialogowe odpowiadające konfiguracji z usuniętą problemową sekwencją wygląda tak:

kee_pass_03

Napisano w Inne