Odczytywanie hasła do sieci WIFI pod Windows 8.1

Definicja problemu.

Ostatnio zdziwiłem się, że w Windows 8.1, odczytanie hasła do zapamiętanej w systemie sieci WIFI nie jest tak proste jak  w poprzednich wersjach Windows. Mimo że da się wyświetlić zapamiętane sieci, oraz ich podstawowe parametry, to nie da się “wyklikać” okienka w którym zostanie wyświetlone hasło używane do uwierzytelnienia w danej sieci.

Rozwiązanie w skrócie.

W systemie Widows  8.1, do wyświetlenia hasła skojarzonego z zapamiętaną siecią WIFI, należy użyć tekstowego narzędzia netsh, uruchomionego z prawami administratora systemu.

Przykładowa procedura jest następująca:

1. Uruchom program cmd (lub powershell) w trybie uprawnień administratora. Pojawi się tzw. okienko tekstowe.

2. W okienku tekstowym uruchom komendę netsh, która uruchomiona bez parametrów, powoduje przejście w tryb interaktywny:

3. W celu wyświetlenia nazw zapamiętanych sieci (nazywanych profilami) wydaj polecenie:

4. Zakładając, że jedna z wyświetlonych sieci ma nazwę “wifi-box“,  w celu odczytania zapamiętanego hasła, wydajemy polecenie:

Wyświetlone zostaną parametry zapamiętanego połączenia. Hasło znajduje się w sekcji Security settings pod parametrem Key Content:

Z powyższego, przykładowego fragmentu wyniku opisywanej komendy wynika, że hasło do zapamiętanej sieci to “imiepsacioci“.

Szczegółowy opis rozwiązania.

W tej części wpisu znajduje się opis szczegółowy procedury przestawionej w poprzednim poprzedniej sekcji.

1. Uruchomienie programu cmd w trybie administratora.

Program cmd uruchamiamy z poziomu, opartego o technologię kafelek, ekranu startowego systemu Windows 8.1. Jeśli z jakiegoś powodu, nie jesteśmy akurat na tym ekranie do przechodzimy do niego przez kliknięcie ikony “okienek” w lewym dolnym rogu ekranu:

Na ekranie startowym, w prawym górnym roku, klikamy ikonkę szkła powiększającego:

win81-wifi-pass-002-800w

Pojawi się pole tekstowe, w którym wpisujemy nazwę programu cmd:

win81-wifi-pass-003-800w

Pod polem tekstowym, pojawia się skrót do programu o nazwie Command Prompt. Klikamy go prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybieramy polecenie “Run as administrator“:

win81-wifi-pass-004-800w

Ze względów bezpieczeństwa, przed uruchomieniem programu z prawami administratora, system informuje użytkownika, że dany program za chwilę zostanie uruchomiony z podwyższonymi prawami i prosi o zgodę:

 

win81-wifi-pass-005-800w

Po wydaniu zgody, pojawia się, uruchomiony z prawami administratora, tzw. terminal tekstowy:

 

win81-wifi-pass-006-800w

W terminalu tekstowym, uruchamiany netsh:

win81-wifi-pass-007-800w

Poleceniem wlan show profiles wyświetlany zapamiętane sieci WIFI (jedna z wyświetlanych sieci ma nazwę wifi-box):

win81-wifi-pass-008-800w

Zakładając, że chcemy odczytać hasło do sieci oznaczonej jako wifi-box, wydajemy komendę wlan show profile name=”wifi-box” key=clear

win81-wifi-pass-009

Jak  widać na powyższym zrzucie ekranu, hasło do sieci o nazwie “wifi-box” to imiepsacioci.

Napisano w Administracja, Inne