Konwersja klucza prywatnego i certyfikatu pem do pkcs12

Klucz prywatny i certyfikat osbisty w formacie pem są używane np. przez GSI (Grid Security Infrastructure).

W przypadku konieczności importu takich poświadczeń do przeglądarki internetowej, przydatne może być wcześniejsze ich przekonwertowanie do formatu pkcs12.

Konwersji można dokonać poleceniem:

gdzie:

<usercert>.p12 – proponowana nazwa dla pliku z certyfikatem w formacie pkcs12,
<path-to-pem-priv-key> – ścieżka do pliku z kluczem prywatnym w formacie pem, uwaga: jeśli klucz jest zabezpieczony hasłem to openssl w trakcie pracy poprosi o jego podanie,
<path-to-pem-user-cert> – ścieżka do pliku z certyfikatem użytkownika w formacie pem

Napisano w Administracja, Bezpieczeństwo