Generowanie pary kluczy RSA.

Do wygenerowania prywatnego i publicznego klucza RSA o długości 4096 bitów, można użyć następujących poleceń:

Klucz prywatny jest w pliku privkey.pem a publiczny w pubkey.pem.

Analogiczna sekwencja poleceń, ale z ustawieniem hasła chroniącego dostęp do klucza prywatnego (w tym przypadku do szyfrowania używam alg. DES w trybie cbc) wygląda tak:

Pierwsze z powyższych poleceń zakończy się żądaniem podania hasła, które będzie chronić klucz prywatny. Drugie polecenie, wymaga dostępu do wcześniej wygenerowanego klucza prywatnego, ale ponieważ klucz ten został zaszyfrowany to zostaniemy poproszeni o hasło, które zdefiniowaliśmy w poprzednim kroku.

Napisano w Bezpieczeństwo, Inne