Archiwa Bloga

Awaryjne odtwarzanie ustawień domyślnych dla eclipse.

Eclipse trzyma ustawienia w plikach tekstowych *.prefs w jednym z podkatalogów katalogu .metadata z katalogu ustawionego jako workspace: $WORKSPACE_DIR/.metadata/.plugins/org.eclipse.core.runtime/.settings/ Konfiguracja polega na wprowadzaniu par klucz=wartość. Przykładowy plik org.eclipse.ui.ide.prefs, dla nie modyfikowanego środowiska, wygląda tak:

W celu przywrócenia wszystkich ustawień

Napisano w Programowanie

Wyjściowy, prosty plik konfigurujący logowanie pod log4j.

Bardzo prosta, wyjściowa postać pliku log4j.properties konfigurującego log4j:

Konfiguracja ta zakłada wypisywanie na konsolę wszystkich komuniaktów loggera od poziomu DEBUG włącznie i może być przydtna do pierwszego. szybkiego testu poprawności działania systemu logującego. Plik log4j.properties  umieszczam w głównym katalogu

Napisano w Programowanie