Archiwa Bloga

“Miękkie” wyłączenie obsługi IPv6 w systemie Linux.

W celu szybkiego, “miękkiego” wyłączenia obsługi protokołu IPv6, na końcu pliku /etc/sysctl.conf, należy umieścić poniżą konfigurację:

Następnie najlepiej zrestartować komputer, lub jeśli jest to problem, to ewentualnie przeładować konfigurację jądra poleceniem:

Jest to sposób odrobinę uproszczony. Normalnie powinniśmy

Napisano w Administracja

Zmiana strefy czasowej w CentOS 6

W CentOS strafa czasowa jest zdefiniowana w pliku /etc/localtime. Jest to plik w formacie binarnym, i nie jest przeznaczony do bezpośredniej edycji. W katalogu /usr/share/zoneinfo/ znajdują się katalogi z plikami definiującymi wszystkie strefy czasowe. Nazwy podkatalogów i plików są intuicyjne

Napisano w Administracja

Instalacja CentOS 6 pod OpenVZ

Wpis przedstawia procedurę instalacji systemu CentOS 6 w tzw. kontenerze OpenVZ. Przyjmujemy założenie że sama platforma OpenVZ została zainstalowana i skonfigurowana już wcześniej. W OpenVZ, nowy kontener, wraz z umieszczonym w nim systemem operacyjnym są tworzone na podstawie tzw. “OS

Napisano w Administracja, Wirtualizacja

Serwer MySQL, instalacja i założenie pierwszego użytkownika i bazy.

Założenia. Wpis ten przedstawia instalację serwera MySQL a następnie założenie pierwszej bazy danych i użytkownika oraz konfigurację wystarczającą do późniejszej instalacji jakiegoś innego produktu wymagającego dostępu do lokalnej, wcześniej przygotowanej, bazy danych (np. jakiś CMS pod serwerem Apache). Przedstawiona procedura

Napisano w Administracja, Bazy danych

Zmiana języka pod CentOS 6

Ostatnio straciłem trochę czasu na znalezienie pliku konfiguracyjnego, w CentOS 6, w którym ustawia się zmienną środowiskową określającą lokalizację systemu. Okazało się, że szukany plik to /etc/sysconfig/i18n. Ustawienie w systemie języka polskiego sprowadza się do następujących wpisów w tym pliku:

Napisano w Administracja

Badanie dostępności usługi przy pomocy tcpdump

Program tcpdump służy do śledzenia ruchu sieciowego.  W przypadku problemów z dostępem do jakiejś usługi sieciowej, może pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy pakiety sieciowe wysyłane  do naszego serwera w ogóle do niego dochodzą. Jeśli program ten uruchomimy bez dodatkowych

Napisano w Administracja, www

Wyświetlanie atrybutów certyfikatu X509

Do wyświetlenia certyfikatu X509 w tekstowym formacie czytelnym dla człowieka służy komenda:

gdzie cerfyficate.crt – plik z certyfikatem

Napisano w Administracja, Bezpieczeństwo

Kontrola dostępu do serwera HTTP schowanego za Reverse Proxy

Jedną z metod kontroli dostępu do serwera Apache HTTPD jest użycie dyrektyw Order, Allow i Deny (http://httpd.apache.org/docs/2.2/howto/access.html). Dla przykładu, następujący fragment pliku konfiguracyjnego zezwala na dostęp do serwera http jedynie z komputera o adresie 10.10.10.10:

Powyższa konfiguracja oznacza, że

Napisano w Administracja, www
Strona 3 z 3123