Automatyczna aktualizacja serwera CentOS 6.x

Poniżej, krótki opis konfiguracji automatycznej aktualizacji serwera CentOS 6.x. Jako root, z linii komend wydajemy polecenia:

Pakiet yum-cron instaluje skrypty które przy pomocy narzędzia yum aktualizują system, oraz plik konfigurujący mechanizm crond tak żeby skrypty aktualizujące system były uruchamiane odpowiednio raz na dobę i raz na tydzień. Skrypt uruchamiany raz na tydzień,  służy do czyszczenia lokalnego cache. Skrypty są tak uruchamiane tylko jeśli w systemie jest obecny plik /var/lock/subsys/yum-cron. Plik ten jest zakładany przez uruchomienie “pseudo” usługi yum-cron (polecenie: service yum-cron start). Usunięcie tego pliku następuje po wydaniu komendy:

Ustawienie usługi yum-cron, jako uruchamianej z systmem (chkconfig yum-cron on) gwarantuje, że plik /var/lock/subys/yum-cron będzie zakładany przy każdym starcie czy restarcie systemu.

Napisano w Administracja