Miesięczne archiwa: Październik 2017

Zwalnianie pamięci zajmowanej przez bufory jądra

W celu zwolnienia pamięci zajętej na bufory i pamięć podręczną jądra należy wykonać polecenie:

 

Napisano w Administracja