Miesięczne archiwa: Listopad 2015

Skanowanie szyny SCSI

Ostatnio, gdy do jednej z moich wirtualnych maszyn dodałem nowe urządzenie blokowe SCSI, bardzo zależało mi na tym żeby system operacyjny zobaczył to urządzenie bez konieczności restartu całej maszyny wirtualnej. Rozwiązaniem okazało się tzw. skanowanie szyny SCSI. Skanowanie wymusza się

Napisano w Administracja, Wirtualizacja

Konwersja klucza prywatnego i certyfikatu pem do pkcs12

Klucz prywatny i certyfikat osbisty w formacie pem są używane np. przez GSI (Grid Security Infrastructure). W przypadku konieczności importu takich poświadczeń do przeglądarki internetowej, przydatne może być wcześniejsze ich przekonwertowanie do formatu pkcs12. Konwersji można dokonać poleceniem:

gdzie:

Napisano w Administracja, Bezpieczeństwo

Wyliczanie hash-a certyfikatu x509 dla potrzeb infrastruktury GSI

W infrastrukturze GSI (Grid Security Infrastructure) ścieżka i nazwa pliku z certyfikatem CA musi odpowiadać wzorcowi:

gdzie <hash> to hash wyliczony z nazwy DN danego CA. Do wyliczenia (czy też weryfikacji) wartości <hash> można użyć następującego polecenia:

gdzie

Napisano w Administracja, Bezpieczeństwo